ODPARKY

Firma LUKRO trade, spol. s  r.o. spolupracuje s f. BUCHER Unipektin  AG., ktorá dodáva odparky typu TVR a MVR pre spracovanie mliečnych produktov na zahustený koncentrát .

Výkon dodávaných odpariek sa pohybuje od 3000 ÷ 20000 kg/h odparenej vody za hodinu.

Odparka TVR:                                                    Odparka MVR: