PRODUCTION LINES:

Milk processing:

  • Production of skimmed milk, whole milk on a disc spray dryer
  • Manufacture of fresh non-crystalline, or crystalline whey on a disk spray dryer
  • Výroba na sušenie kyslej kryštalickej srvátky na diskovej rozprašovacej sušiarni
  • Výroba na sušenie WPC (40-80%) MPC na triskovej rozprašovacej sušiarni

Processing of agricultural products:

  • Pásová sušiareň na sušenú zeleninu
  • Pásová sušiareň na sušené liečivé rastliny

Sludge treatment:

  • Prúdová sušiareň na sušenie čistiarenských a priemyselných kalov
  • Linky na spracovanie  EXKREMENTOV  NA KOMPOST vo fermentačnom žľabe

Processing of bio products:

  • Výroba produktov s vysokým obsahom tuku