VÝROBNÉ LINKY

Spracovanie mlieka:

  • Výroba odstredeného mlieka, plnotučného mlieka na diskovej rozprašovacej sušiarni
  • Výroba sladkej nekryštalickej, alebo kryštalickej srvátky na diskovej rozprašovacej sušiarni
  • Výroba na sušenie kyslej kryštalickej srvátky na diskovej rozprašovacej sušiarni
  • Výroba na sušenie WPC (40-80%) MPC na triskovej rozprašovacej sušiarni

Spracovanie poľnohospodárskych produktov:

  • Pásová sušiareň na sušenú zeleninu
  • Pásová sušiareň na sušené liečivé rastliny

Spracovanie kalov:

  • Prúdová sušiareň na sušenie čistiarenských a priemyselných kalov
  • Linky na spracovanie  EXKREMENTOV  NA KOMPOST vo fermentačnom žľabe

Spracovanie bio produktov:

  • Výroba produktov s vysokým obsahom tuku